Суспільні комахи


Тільки на перший погляд виглядає, що у мурашнику панує хаос. Насправді кожна мурашка має певні обов'язки і виконує свою роботу. Ці комахи - начебто добре організовано, своєрідна держава.

   Основні дані:


   Терміти
   Суспільну структуру термітів складають три типи комах: матка (королева), солдати і робітники. Матка: живе в центрі колонії. Вона має велике тіло з гіпертрофованими яєчниками (завдовжки до 10 см), які постійно виробляють яйця - багато мільйонів яєць протягом всього життя. Крилатий самець, що запліднив самку, гине. Матка живе близько 10 років. Солдати: більші й темніші за робітників, з великими головами і надзвичайно міцними щелепами. Вони охороняють і захищають колонію від ворогів. Робітники: маленькі, м'якотілі комахи білого кольору. Вони будують гніздо і підтримують у ньому порядок. На відміну від інших суспільних комах, робочі терміти бувають обох статей.
   Мурашки
   Майже всі види мурашок є суспільними комахами. Вони живуть у мурашниках.
   Матка: єдине її завдання - піклуватися про продовження роду, відкладати яйця. Робітники: безкрилі стерильні самці завдовжки до ЗО мм. Вони доглядають за маткою, личинками, будують і ремонтують мурашник. Якщо на мурашник нападають вороги і немає кому „воювати", то робітники захищають колонію.
   Солдати: подібно як і робочі особини, безкрилі й безплідні, але дещо крупніші, з більшими головами і могутніми щелепами. їхнє завдання - захищати мурашник від ворогів, робочих бджіл. Органи для збору пилку в неї відсутні, тому її годують робітники. Робітниці: збирають з квітів пилок і нектар, годують памолодь, матку, трутнів і охороняють колонію. Будують соти, що складаються з правильних шестикутних комірок, які є сховищем меду і інкубатором для яєць. Робочі бджоли повідомляють одна одній інформацію про багаті на їжу місця за допомогою спеціального танцю, точно вказуючи відстань до них і напрямок польоту. Трутні: єдине їхнє призначення -запліднення матки. Трутнів годують робочі бджоли. Після спаровування вони гинуть.
   Оси
   Деякі суспільні види ос живуть великими колоніями. На відміну від бджіл і термітів, гніздом користуються лише протягом одного літа. Восени всі оси вимирають. Зимують тільки запліднені самки-засновниці, які навесні будують нове гніздо. Гнізда будують робочі комахи з целюлози -шматочків дерева, змішаних зі слиною.
   Бджоли
   Бджоли живуть у спільнотах, що нараховують до 60 000 комах. Матка: єдина у всій колонії. Матка управляє вуликом і відкладає яйця.

  

ЧИ ТОБІ ВІДОМО, ЩО...

  • Матка термітів протягом одного дня відкладає ЗО 000 яєць. У „державі" термітів одночасно можуть жити і виконувати чітко встановлені функції 7 мільйонів комах.
  • Робочі бджоли, захищаючи колонію, гинуть, оскільки їхнє зазублене жало залишається в тілі ворога.
  • Джмелі-зозулі відкладають яйця в гнізда інших суспільних джмелів. їхнє потомство, як своє, виховують робітники. Самі паразитуючі комахи не мають робітників. Крім того, на ногах у їхніх самок немає щіточок і кошиків.
  • Деякі види мурашок нападають на інші мурашники і захоплюють у полон їхніх дитинчат. Поневолені мурашки потім все життя служать нападникам. • У деяких термітів існує особливий вид самозахисту: робітники, які зазнали нападу, немов вибухають, окропляюючи при цьому ворога клейкою, слизистою речовиною і відволікаючи його увагу від колонії.


   Багато видів високорозвинутих комах (терміти, бджоли, мурашки, оси) живуть у складних спільнотах. У них настільки добре вивірена організація, що деколи вони нагадують „суперорганізм",. який приводиться в дію маткою-королевою.

ВЕЛИКІ РОДИНИ


   У численних „державах" комах, що їх утворюють терміти, мурашки, деякі види бджіл та ос, кожен член спільноти -матка, робочі особини, солдати і трутні - виконує свою, чітко регламентовану функцію. Подібний розподіл праці є основною умовою існування колонії. Окремі особини такої спільноти настільки залежні одна від одної, що вже не можуть самостійно існувати. Наприклад, робочих термітів охороняють добре „озброєні" солдати, які не спроможні вижити без робітників, оскільки самостійно добувати їжу не можуть і залежать від робітників - ті їх годують. У свою чергу, робітники й солдати не здатні розмножуватися. Функція відтворення потомства лежить на матці, навколо якої й формується колонія. Мешкає матка всередині гнізда. її годують робітники, а захищають солдати. Усі бджоли однієї колонії, а їх може бути близько 80 000, є нащадками однієї матки і старшими сестрами новонародженим особинам. Усі вони є генетичними близнятами, тому мають сильно розвинений соціальний інстинкт.

УТВОРЕННЯ КОЛОНІЇ


   Восени, із настанням холодів, гинуть всі особини колонії ос, за винятком запліднених маток. Незадовго до того, як зникне гніздо, в колонії ос з'являється декілька статевозрілих пар, які відлітають і злучаються. Самці невдовзі гинуть, а самки, відчуваючи наближення зими, ховаються в теплих місцях. Навесні запліднені матки виходять з укриттів і кожна з них будує гніздо з обробленої спеціальними ферментами деревини, що складається з 10-12 шестигранних комірок. У ці комірки матки поміщаються яйця. Личинки, що виклюнулися з яєць, королева-матка годує кашкою з напівперетравлених комах. Личинки швидко ростуть і незабаром перетворюються на безплідних робочих ос. Після появи на світ робітників матка нічим більше не турбується, вона тільки відкладає яйця, а робітники будують нові комірки, піклуються про яйця і вирощують личинок. Суспільна система деяких видів мурашок і термітів є дещо складнішою. Робочі мурашки діляться на декілька каст, в залежності від роботи, яку вони виконують. На одних, наприклад, лежить завдання обприскувати ворогів мурашиною кислотою, тобто вести своєрідну „хімічну війну", а на інших - доставляти нектар на склад. Личинки термітів являють собою мініатюрні копії дорослих особин. З них розвиваються солдати, які мають могутні щелепи або жалячий апарат, що виділяє липку речовину, яка може стати пасткою для ворогів. Робітники і солдати термітів - безкрилі і сліпі особини.

ВИДИ КОМУНІКАЦІЇ


   У більшості видів комах, за винятком періоду розмноження, потреба в спілкуванні відсутня. У суспільних комах, навпаки, комунікація між членами колонії є життєво необхідною. У деяких видів розвинулася досконала система передачі інформації. Для цього часто використовується мова рухів тіла. Наприклад, медоносні бджоли за допомогою спеціального танцю дуже точно повідомляють своїм одноплемінницям по вулику про дорогу до місця, де, за їхніми даними, знаходиться джерело нектару. Мурашки користуються іншим методом. Знайшовши значне джерело їжі, вони повертаються в мурашник, залишаючи за собою стійкий пахучий слід. Інші мурашки, слідуючи по цій стежці, також залишають власні пахучі відмітки, що є орієнтиром для решти членів колонії. Дуже велику роль у життєдіяльності всіх видів суспільних комах відіграють феромони. Голодні личинки виділяють особливу речовину, яка є сигналом „нагодуй мене". Тоді матка виділяє свої феромони і таким чином посилає власний сигнал робітникам, нагадуючи про їхні обов'язки. Через певні проміжки часу робітники обмінюються з маткою виділеннями залоз, і в такий спосіб між ними підтримуються ТІСНІ взаємини. Спільнота комах, що втратила матку, приречена на загибель: комахи не знають, що їм робити, напр., робітники перестають працювати. Робочі бджоли, залишившись без матки, можуть виростити нову: для цього вони будують спеціальні комірки й вигодовують личинки особливою їжею.

Корисна інформація:

Поведінка тварин
Чи можуть тварини спілкуватися одна з одною? Як окремим із них вдається, не збиваючись зі шляху, переміщатися... детальніше...
Збереження природи
З того часу, як людина стала господарем планети Земля, її діяльність обумовила зміни довкілля та почала діяти на умови...
детальніше...
Екосистеми в Європі
Усі рослин та тварини мешкають у тому середовищі та в тих біотопах, що відповідають певним... детальніше...
Екосистеми у світі
За сотні мільйонів років до того часу, як на Землі виникло життя, всі частини світу являли собою єдиний... детальніше...