Канібалізм


Канібалізм - поїдання тваринами особин свого виду. Така поведінка є характерною для приблизно 140 видів тварин, які живуть по всьому світу.

   Основні дані:

Леви-дітовбивці

   Серед вищих ссавців, що мають схильність до канібалізму, широко відомими стали леви. Існує безліч документальних фактів, що свідчать про вбивство левенят самцями. У деяких випадках леви навіть з'їдають убитих дитинчат. У більшості випадків мотивом вбивства служить не голод і навіть не надмірна щільність популяції, що нерідко є поясненням канібалізму серед гризунів. Леви жорстоко розправляються з чужим потомством. Живими залишаються виключно дитинчата голови прайда. Слід зазначити, що леви зазвичай не поїдають убитих левенят, тому їхню поведінку можна назвати скоріше дітовбивством, а не канібалізмом. Це явище найчастіше має місце при заміщенні голови прайда новим молодим самцем. Неймовірна, з людської точки зору, жорстокість левів пов'язана також з тривалими термінами вагітності і вирощування потомства. Левиця готова до спаровування лише після того, як левеня стане самостійним.Знищення потомства приматами

   Леви не є єдиними тваринами, що вбивають дитинчат своїх одноплемінників. Така поведінка є властивою також і деяким приматам, наприклад, гамадрилам. Так, зграї самців гамадрилів атакують змішані групи, вбиваючи при цьому самців і дитинчат, а потім злучаються із завойованими самками. Поведінка гамадрилів подібна до поведінки левів, які вбивають чужих дитинчат, але рідко коли їх з'їдають. Така поведінка властива не тільки гамадрилам, але й плащоносним павіанам. Є достовірні матеріали, які доводять, що ці примати так само знищують дитинчат. Плащоносні павіани можуть убити дитинчат, якщо підозрюють, що їхнім батьком був інший самець.
   Ч. Дарвін вважав такі дії самців важливим способом контролю чисельності популяції цих тварин.   Канібалізм поширений як серед хребетних, так і серед безхребетних. Хижі тварини нападають на особини свого виду, вбачаючи в них здобич. Подібна поведінка характерна не тільки для ссавців, але й для деяких птахів.

ТЕРМІН „КАНІБАЛІЗМ"


   Слово „канібалізм" походить від назви острівного племені канібалів. Люди з цього племені мали звичку з'їдати ворогів, яких вони вбивали або брали у полон. Подібний звичай існував і в деяких інших племенах.
   Поїдання особин свого виду було названо ім'ям канібалів.
   Розрізняють два види канібалізму: активний і пасивний. Активні канібали пожирають тих, кого вони зловили і вбили самі. Пасивні канібали обмежуються поїданням мертвих особин свого ж виду. У одних видів канібалізм був розвинений серед ровесників, інші ж поїдають своє або й чуже потомство.


ВПЛИВ УМОВ ЖИТТЯ


   Багато тварин за сприятливих умов середовища не є канібалами, проте, в разі виникнення загрози існуванню, стають такими. Миші і щурі схильні до канібалізму при переущільненні популяції. їхня висока плодючість часто створює умови для розвитку кровожерних схильностей у дорослих особин, які вгамовують голод, вбиваючи дитинчат. Канібалами нерідко стають тварини, що утримуються в неволі в неприродно маленьких приміщеннях. Наприклад, відомо про випадок, коли коротконосий бандикут, якого утримували в клітці, за ніч убив більшого довгоносого бандикута і з'їв його, залишивши одну вивернуту шкірку. Проте відомо, що в природних умовах тварини цих видів у стресових ситуаціях також стають вбивцями. Канібалізм поширений і в пташиному середовищі, особливо серед воронячих: дорослі птахи поїдають і чужих, і своїх пташенят. Брак поживи та зріст популяції сприяє канібалізму.

ОКАЗІОНАЛЬНИЙ КАНІБАЛІЗМ


   Мартини гніздуються колоніями. Гнізда цих шахів розташовані на невеликій відстані одне від одного. Багато мартинів харчуються пташенятами своїх сусідів. Пташиний канібалізм є реакцією на несприятливі умови, в даному випадку такою умовою є перенаселення колонії птахів. Інші птахи поморники - харчуються яйцями і пташенятами чистунових і мартинів.
ТВАРИНИ-КАНІБАЛИ


   Канібалізм - особлива форма харчової поведінки, якій властиво знищення особин свого виду. Нерідко канібалізм є реакцією на відсутність поживи. Хижі тварини просто не відрізняють особин свого виду від чужих.
   Самка богомола поїдає самця відразу ж після спаровування, забезпечуючи свій організм необхідними для розвитку запліднених яєць речовинами. Така поведінка властива і личинкам сонечок - вони канібали за своєю природою. Дитинчата плямистої гієни бачать одне в одному конкурентів і борються за виживання, убиваючи суперників, з якими повинні були б ділитися кормом. Канібалізм також є притаманним вовкам і тиграм.

КОРИСТЬ КАНІБАЛІЗМУ


   На перший погляд здається, що канібалізм є безглуздим феноменом. Проте, в такому разі, хижаки давно б уже припинили своє існування.
   Канібалізм тварин, чисельність популяцій яких викликає справедливе занепокоєння, більш ніж виправданий. У цьому випадку канібалізм -це шанс, який дозволяє вижити окремим особинам і видові в цілому. Переущільнення популяції призводить до швидкого скорочення джерел їжі і є основною причиною вимирання виду на даній території.
   Лютою зимою чи в засуху виживання невеликого числа тварин, що поїдають одноплемінників, є вигіднішим за існування великої кількості голодних особин з подальшою їх загибеллю від нестачі їжі. Дитинчата тварин, що відзначаються плодючістю, нерідко знищують одне одного. Так, наприклад, канібалізм - це природжений інстинкт пуголовків часничниць.

Корисна інформація:

Поведінка тварин
Чи можуть тварини спілкуватися одна з одною? Як окремим із них вдається, не збиваючись зі шляху, переміщатися... детальніше...
Збереження природи
З того часу, як людина стала господарем планети Земля, її діяльність обумовила зміни довкілля та почала діяти на умови...
детальніше...
Екосистеми в Європі
Усі рослин та тварини мешкають у тому середовищі та в тих біотопах, що відповідають певним... детальніше...
Екосистеми у світі
За сотні мільйонів років до того часу, як на Землі виникло життя, всі частини світу являли собою єдиний... детальніше...