Еволюція риб


Першими хребетними, що з'явилися на Землі, були риби. Вони й у наші дні є різнородною групою тварин, яка успішно розвивається.

   Основні дані:

Видове розмаїття

   Риби дають нам чудовий приклад того, як тварини освоюють різноманітні житла, а також і приклад адаптивної радіації. Риби, що живуть у глибинах океанів, мають органи світіння. Здавалося б, цятки, що випромінюють світло, тільки привертають непотрібну увагу до їх носіїв, проте насправді при погляді зверху вони роблять контури риб розпливчастими, чудово їх маскуючи. Акули мають чутливі органи, що вловлюють електричні імпульси, які посилаються нервовою системою жертви незалежно від наявності між ними яких-небудь об'єктів, і тому можуть полювати навіть у каламутній воді й на великій глибині.
   Бувають риби найрізноманітніших форм і забарвлень. Риби-клоуни вражають своєю яскравістю, а морські коники, що зберігають при плаванні вертикальне положення тіла, легко маскуються серед підводних рослин. У глибоководних риб добре розвинені органи просторової орієнтації. Лососі легко знаходять дорогу через весь Атлантичний океан саме до тієї річки, у водах якої вони колись з'явилися на світ. Це їм вдається завдяки тому, що вони здатні запам'ятовувати запах і смак води рідної річки, за якими й орієнтуються у майбутньому. Мулисті стрибуни на деякий час здатні виходити з води, дихати атмосферним повітрям і полювати на суші. Електричні вугрі пристосувалися до життя в каламутній, стоячій воді. Вони знаходять і паралізують здобич за допомогою електричних сенсорів, оскільки зір у них розвинений дуже погано.

Риби виходять на сушу

   Скелетом плавників більшості сучасних риб є ряд променеподібних шипів. У кісткових риб їх видно неозброєним оком, а в акул вони вкриті товстою шкірою. Плавники рогозубів і латимерій мають особливу будову - їхній скелет нагадує скелет людської кисті. Кистепері риби жили на Землі 400 млн. років тому в Девонський період.
   На сьогодні є відомою тільки одна риба, що належить до ряду целакантоподібних, яку мож¬на назвати „живою копалиною" - це латимерія. Дослідники, які вивчали скам'янілості, дійшли висновку, що саме ці риби були предками перших наземних хребетних, оскільки на своїх плавниках вони були спроможні вийти на сушу. З часом ці риби втратили плавники, у них почали розвитися легені. Перші наземні тварини, від яких пішли рептилії, птахи і звіри, були схожі на саламандр.


   Всі риби живуть у воді - це єдина характерна риса, що об'єдує всі види. Для фахівців між міногами, акулами і окунями існують такі самі відмінності, які недосвідчена людина бачить між зміями, орлами і горилами.

ЕВОЛЮЦІЯ

   Найпримітивнішими серед сучасних риб вважаються міноги, яких учені розрізняють 26 видів. Ці червоподібні безщелепні паразити позбавлені хребта, у них немає ребер і черепа. Воронкоподібний рот міноги обрамлений шкірястою бахромою і має рогові зуби, а місце хребта займає хорда - спинна струна. До безщелепних риб також належать міксини, яких існує 40 різних видів. Як і міноги, вони ведуть паразитичний спосіб життя, поїдаючи нутрощі живих риб. У них також немає хребта, проте є фрагментарний хрящовий скелет.
   Скам'янілі останки стародавніх риб, знайдені в старіших шарах осадкових порід земної кори, за будовою нагадують сучасних безщелепних. Стародавні риби мали широке тіло, вкрите кістяними пластинами.
   Ймовірно, вони жили біля самого морського дна. Риби з повним скелетом і щелепами з'явилися набагато пізніше. Вже 400 мільйонів років тому вони розділилися на два основні типи: хрящові риби (акули, скати і химери) і кісткові, до яких належить решта всіх сучасних риб.
   Химери мешкають на великих глибинах і відзначаються дуже оригінальним зовнішнім виглядом. Вони поєднують у собі риси пластинозябрових і кісткових риб. Як слідує з назв класів, скелет хрящових риб складається з хрящів, а у кісткових його утворюють кістки. У наші дні відомо понад 20 750 видів кісткових риб і близько 710 видів акул і скатів. Щоріч-но вчені відкривають і описують по декілька нових видів. Усі риби - це більше половини всіх сучасних хребетних тварин у світі.

РИБИ

   Учені виділяють декілька класів - ланцетники, круглороті, хрящові і кісткові риби. До класів ланцетників і круглоротих входять рибоподібні тварини - міксини, ланцетники й міноги. Раніше хрящові й кісткові риби розглядалися як один клас - Риби. Скелет у хрящових риб складається з хрящів. До цього класу належать химери, акули і скати. У кісткових риб скелет утворений кістковими тканинами. Риби відрізняються одна від одної за формою, величиною і способом життя: існують великі й маленькі риби, тонкі й товсті, рослиноїдні й хижі. Всі риби дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер. Температура тіла холоднокровних риб залежить від температури води. Всі сучасні хребетні походять від риб.

ЖИТТЯ У ВОДІ

   Водний і наземний спосіб життя сильно відрізняються. Вода, в порівнянні з повітрям, має більшу щільність, тому рух у ній вимагає великих енергетичних затрат. Тіла деяких морських тварин, наприклад, медуз, майже на 100% складаються з води, мають однакову з нею щільність, і тому рух таких тварин у воді відбувається без особливих зусиль. Цій тварині не потрібні скелет і м'язи, оскільки ними рухає сама вода. Риби є важчими за медуз, тому, не роблячи рухів, вони опустилися б на дно. Акули та інші відносно легкі та швидкі риби плавають за допомогою кінцівок, перетворених на плавники. Їхні родичі - плоскі скати - позбавлені плавників і все життя проводять біля морського дна. У багатьох кісткових риб є плавальний міхур, який, залежно від того, збирається риба зануритися на глибину або, навпаки, спливти, наповнюється повітрям або випускає його.
   Велика щільність води стала причиною розвитку ще однієї характерної ознаки риб - їхні тіла повинні бути обтічної форми, щоб при плаванні не долати посиленого опору води. Риби вкриті численними лусочками, у них досить маленькі кінцівки-плавники. М'язи повинні міцно з'єднуватися з плавниковим скелетом, тому рибам для досконалої рухливості у воді необхідний хребет. Але головну роль у скелеті і в тілі хребет починає відігравати тільки у наземних тварин. Водним тваринам також необхідно налагодити пропорційний обмін рідинами між організмом і зовнішнім середовищем. Вода постійно потрапляє в тіла прісноводих риб під впливом осмотичного тиску, тому що концентрація солей у рідинах в організмі риб вища, ніж у навколишньому середовищі. Отож, маса тіла риби збільшується, і, щоб не зануритися на дно, риба повинна постійно виділяти надлишки рідини з організму. У морських риб ми спостерігаємо прямо протилежну ситуацію: рідини в організмі - малої концентрації, тобто вміст солей в них менший, ніж в навколишньому середовищі. Тому морські риби повинні постійно пити воду.
   Риби мають холодну кров. Вони дихають зябрами. Риби можуть жити в прісних і солоних водах у всьому світі на глибині до 9 000 метрів. Із 20 750 видів риб приблизнно 5 тисяч - прісноводні. Деякі види можуть мігрувати із морів в річки і навпаки.

Корисна інформація:

Поведінка тварин
Чи можуть тварини спілкуватися одна з одною? Як окремим із них вдається, не збиваючись зі шляху, переміщатися... детальніше...
Збереження природи
З того часу, як людина стала господарем планети Земля, її діяльність обумовила зміни довкілля та почала діяти на умови...
детальніше...
Екосистеми в Європі
Усі рослин та тварини мешкають у тому середовищі та в тих біотопах, що відповідають певним... детальніше...
Екосистеми у світі
За сотні мільйонів років до того часу, як на Землі виникло життя, всі частини світу являли собою єдиний... детальніше...