Життя на болотах


На болотах, де вода вкриває сушу, утворюється неповторне середовище. У заростях очерету знаходять собі захист і їжу багато видів тварин, наприклад, вусата синиця, миша-крихітка.

   Основні дані:
Сукцесія, або наступність
Болотяна екосистема постійно змінюється. Темп змін є повільним, проте протягом сторіч вони приводять до розростання болотяних рослин і поступового осушення боліт. Зміни настають в процесі спадкоємності. У цей час одні групи організмів приходять на зміну іншим, поки не утворюється стабільна система, оптимально пристосована до споживання енергії в певних кліматичних умовах.
   Цей процес можна спостерігати, наприклад, по берегах дрібних озер. Спочатку на краях водоймища з'являються водні рослини, які своїм корінням закріплюються в болоті.
   На корінні цих рослин з кожним разом осідає дедалі більше глини. Під впливом росту і відмирання рослин утворюються подальші відкладення, які приводять до того, що водоймища, які раніше були глибокими, мілішають. Біля берегів озеро вже достатньо мілке для того, щоб такі рослини, як очерет або осока, могли там вкорінятися. Там, де рівень відкладень досягає поверхні води, можуть укорінятися різноманітні болотяні рослини. Очерети затримують так багато будівельного матеріалу, що тут відкладення далеко виступають над поверхнею води. Найчастіше у таких місцях приживається відома нам осока.
   Пізніше накопичується ще більше відкладень органічного походження і формується вже достатньо сухий ґрунт, на якому можуть рости потужніші рослини - дерева та кущі.

1. Густі зарості очерету і рогозу на берегах мілководого озера. Разом із ростом і відмиранням рослин на дні озера накопичується дедалі більше мулистих відкладень, які утворюють ґрунт для осоки; озеро біля берегів мілішає.
2. Біля берегів водоймища накопичується мул, озеро від цього мілішає. Мул висихає і стає ґрунтом для очерету.


3. Очерет і осока вкривають більшу частину берегів озера, ґрунт біля зовнішнього краю озера досить щільний і сухий, тому тут ростуть дерева і чагарники.

Що являє небезпеку для боліт

   Осушувати болота почали ще стародавні римляни. Через великі вологі низини прокладалися рови для відведення води, так землі готувалися для використання. В даний час збереглися дуже небагато боліт, і екологи намагаються вберегти їх від зникнення.
   Болота є притулком для видів, що зникають; вони стабілізують місцевий клімат і сприяють збільшенню кількості різноманітних організмів.

   Болота - це місця, у яких відбуваються постійні зміни. Середовище видозмінюється, мілководдя заростає рослинністю і поступово стає сушею. Великий попит на сільськогосподарські землі в минулі століття став причиною прискорення людиною цих змін.

ПТАХИ В ОЧЕРЕТЯНИХ ЗАРОСТЯХ

   Птахи - найвідоміші мешканці боліт. Особливо серед них виділяються шпаки і ластівки, що ночують у заростях очерету.
   Інші, наприклад, пірникоза, гніздуються поблизу заростей очерету. З цим середовищем пов'язано багато видів птахів, які із зникненням боліт трапляються дедалі рідше. На деяких болотах все ще чутно крики бугая. Це полохливий птах із дзьобом, схожим на шило. Він ловить в очеретах жаб, тритонів, черв'яків і дрібних рибок.
   Строкате коричневе оперення чудово маскує бугая, особливо, якшо він стає в характерну позу - піднявши дзьоб вертикально вгору. Пастушок і очеретяний лунь в Центральній Європі стали рідкісними гостями. Деркач розшукує в очеретах безхребетних і черв'яків, лунь літає над чагарниками, видивляючись дрібних хребетних.
   Тут також мешкають інші рідкісні види, наприклад, водяна курочка і лутовий лунь. Маленькі птахи, такі як лугова очеретянка, ставкова очеретянка і вівсянка - літають довкола і ловлять комах та павуків.
   Найрідкісніший з маленьких птахів - це вусата синиця. Взимку вона харчується, головним чином, насінням очерету, а влітку - комахами.

БЕРЕГОВА ФЛОРА І ФАУНА

   Болота - важливий елемент природного ландшафту низовин центральної Європи. Вони знаходяться неподалік від дрібних озер, розташованих у низинах, і широких річок з повільною течією. Болота вкриті заростями очерету й осоки. Вони надають притулок і їжу багатьом тваринам. Деякі види відмінно пристосувалися до життя в очеретах. Влітку болота населяють численні метелики, бабки та піші комахи. У деяких місцях зустрічається бабка „лозорець-імператор", що без упину літає над водою, шукаючи їжу.
   Косарі й павуки, равлики і стоноги - інші безхребетні, що живуть в очереті. Стоноги відіграють важливу роль у розкладанні залишків болотяної рослинності і утворенні перегною.
   Ставкова жаба, що ховається в тіні, весь час спостерігає за дрібними комахами, які є її основною їжею. Водночас вона сама має бути насторожі, щоб не стати здобиччю птахів, що тут живуть, і вужів. Водяна полівка поїдає соковиту рослинність.
   Її ворог - ласка, яка часто полює в очереті, проте дитинчат вона приводить на суші. На межі між очеретом і сушею з'являється багато тварин і птахів, які шукають собі укриття та їжу, наприклад, кабани, косулі та фазани.

ПОЗНАЧЕННЯ


1. вусата синиця
2. павук-мисливець
3. косар
4. павук-скакун
5. великий бугай
6. дозорець-імператор
7. шашечниця
8. водяний пацюк
9. очеретяний лунь
10. пастушок
11. пірникоза
12. очеретяна вівсянка
13. махаон
14. трав'яна жаба
15. ставковий равлик
16. стонога
17. ставкова очеретянка
18. лугова очеретянка

Корисна інформація:

Поведінка тварин
Чи можуть тварини спілкуватися одна з одною? Як окремим із них вдається, не збиваючись зі шляху, переміщатися... детальніше...
Збереження природи
З того часу, як людина стала господарем планети Земля, її діяльність обумовила зміни довкілля та почала діяти на умови...
детальніше...
Екосистеми в Європі
Усі рослин та тварини мешкають у тому середовищі та в тих біотопах, що відповідають певним... детальніше...
Екосистеми у світі
За сотні мільйонів років до того часу, як на Землі виникло життя, всі частини світу являли собою єдиний... детальніше...